WT_Logo Leden-voor-Leden_cirkelWT_Logo Leden-voor-Leden_cirkelWT_Logo Leden-voor-Leden_cirkel

Over ons

Onze missie is om organisaties, coöperaties en verenigingen, te helpen om de unieke  kracht van verbindingen met en tussen leden optimaal in te zetten om het verschil te maken.

Wat doet Leden-voor-Leden?

Wij bedenken en realiseren speciale voordelen voor leden. Vanuit verbindingen tussen uw leden. Van leden voor leden. Dat lijkt simpel en dat is het ook.

Wat maakt Leden-voor-Leden?

Producten en diensten voor leden. Om meer inhoud te geven aan het lidmaatschap. Zodat leden het verschil ervaren. Dat varieert van leuke aanbiedingen tot het vervullen van hartenwensen van leden.  Het kan zo groot of klein als uw leden dat wensen.

Coöperatiemodel 2.0

Geen coöperatie zonder leden en geen leden zonder coöperatie. De verbinding hebben we samengevat in het coöperatiemodel 2.0. Dit model helpt organisaties met leden om activiteiten te structuren, keuzes te maken met als doel toegevoegde waarde voor leden te optimaliseren. 

Diensten

Onze diensten hebben tot doel uw leden en personeelsleden te laten genieten van de coöperatie door te denken en te handelen vanuit verbindingen. Hierin kunnen wij het volgende voor u betekenen.

Onderzoek

Opzetten en uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder leden. Van onderzoek gericht op ledenloyaliteit, merkbeleving tot een behoeften onderzoek dat inzicht geeft in de succesvolle verbindingen tussen leden.

Conceptontwikkeling

Bent u overtuigd van het gedachtegoed van Leden-voor-Leden, dan ontwikkelen wij een op maat concept. Van inventarisatie van de behoeften van de leden tot en met de realisatie van de beoogde verbindingen. Deze concepten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op doelgroepen en/of (regionale) thema's.

Advisering

Heeft u behoefte aan nieuwe inzichten op uw ledenbeleid? Of wilt u meer verbinding tussen coöperatie en commercie? Het ontbreekt u aan tijd en inspiratie. Dan kunnen wij u helpen en adviseren. Vanuit onze ervaring met het coöperatiemodel met in het bijzonder de verbindingen tussen leden. De advisering varieert van ad hoc met elkaar sparren, formuleren en uitvoeren van projectplannen, tijdelijk inzet van capaciteit tot een presentatie voor ledenraad of directie.

Ledenvoordeel-programma

De opzet en uitvoering van een compleet ledenprogramma waarin alle denkbare ledenvoordelen gerealiseerd worden. Dit alles vanuit het gedachtegoed 'door leden en voor leden'.

Coöperatiemodel 2.0

Dit coöperatiemodel 2.0 is ontwikkeld door de Genietgroep. Het doel van dit model is om bij te dragen aan het versterken van de toegevoegde waarde van de coöperatie voor haar leden. Het model kan op diverse manieren helpen:

  • structuur te brengen in alle activiteiten naar leden;
  • inzicht te geven in het bereik van de stakeholders;
  • verbindingen te maken tussen de commerciële een coöperatieve ambitie;
  • het bereik en succeskans van bepaalde thema's in te schatten.
  Cooperatiemodel 2.0 aangepast zonder label

Contact

Contactgegevens:

Bezoekadres: Leden-voor-Leden - Heuvelring 49-04 5038 CJ Tilburg Nederland

Telefoon: +31 013-5354018 - E-mail:info@leden-voor-leden.org

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

TOP